Privacy Policy

Maddy Marble behandelt persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Jouw e-mailadres en andere adresgegevens worden slechts gebruikt voor de uitvoering en de afhandeling van een opdracht of voor het uitsturen van de nieuwsbrief, mits je daar actief toestemming voor hebt gegeven. Verder maakt Maddy Marble gebruik van een onafhankelijke beoordelingssite die jouw e-mailadres kan gebruiken voor een uitnodiging tot het schrijven van een beoordeling over onze diensten en producten. Elke klant (of IP adres) kan maar een keer een beoordeling geven en wordt hierna ook niet meer uitgenodigd. Jouw persoonlijke gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld. We behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacy statement.

Jouw e-mailadres

Indien je jouw e-mailadres hebt opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om jou als klant te informeren over onze diensten of speciale acties. Als je geen prijs meer stelt op deze informatie, dan heb je de mogelijkheid om je hiervoor af te melden of ons contacteren zodat wij jouw e-mailadres en gegevens verwijderen.

Inzage en correctie van jouw gegevens

Tijdens het orderproces heb jij jouw persoonlijke gegevens opgegeven. Je kunt altijd kennisnemen van de persoonlijke informatie die Maddy Marble over je heeft. Als de informatie onjuist is kun je verzoeken deze aan te passen of deze zelf aan te passen.

Klikgedrag, IP-adres en Cookies

Op onze websites worden algemene bezoekgegevens zoals meest bezochte pagina’s bijgehouden zonder jou als bezoeker te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en mogelijk de gebruikersinterface te verbeteren met als doel onze dienstverlening aan jou te optimaliseren. Hiervoor worden zogenaamde Cookies gebruikt die ook het IP adres gebruikt. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door websites op jouw computer worden achtergelaten. De informatie die Maddy Marble hieruit verkrijgt wordt uitsluitend gebruikt om de navigatie te verbeteren, de website en jouw ervaring van de webshop. De IP-adressen worden niet gekoppeld aan identificeerbare informatie.
Je kunt altijd cookies weigeren, door dit in jouw webbrowser in te stellen. Je kunt cookies ook altijd wissen via jouw webbrowser of andere programmatuur. Als je cookies weigert, kan het zijn dat bepaalde diensten niet beschikbaar voor jou zijn. Alle gegevens die ons ter beschikking komen worden strikt vertrouwelijk gebruikt en alleen beschikbaar gesteld aan instanties in geval van fraude of een juridische procedure.

Externe links (hyperlinks)

Op onze websites vindt jij links (zogenaamde hyperlinks) naar bijvoorbeeld partners, resellers en blogs. Maddy Marble kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud en zorgvuldigheid van gegevens op deze websites. Lees in geval van twijfel altijd het privacy statement van de desbetreffende site.